Telegram Desktop 0.8.55

Telegram Desktop 0.8.55

Telegram Messenger LLP – 19,8MB – Shareware –
ra khỏi 4 phiếu
5 Stars User Rating
Bức điện cho máy tính để bàn cho phép bạn để trò chuyện với bạn bè của bạn thông qua của ông messager ngay lập tức. Sau khi bạn liên quan đến messender điện thoại di động của bạn, bạn có thể trò chuyện với các số liên lạc Telegram - bây giờ cũng trên máy tính Windows của bạn. Bức điện cho máy tính để bàn đi kèm với một giao diện gọn gàng và sạch sẽ và tin nhắn với bạn bè của bạn dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào một tên và bạn có thể bắt đầu với trò chuyện của bạn.

Tổng quan

Telegram Desktop là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Telegram Messenger LLP.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.451 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Telegram Desktop là 1.8.15, phát hành vào ngày 10/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/10/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.8.15, được sử dụng bởi 51 % trong tất cả các cài đặt.

Telegram Desktop đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,8MB.

Người sử dụng của Telegram Desktop đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Telegram Desktop!

Cài đặt

người sử dụng 8.451 UpdateStar có Telegram Desktop cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Telegram Messenger LLP
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản