Telegram Desktop 1.8.15

Telegram Desktop 1.8.15

Telegram Messenger LLP – 19,8MB – Shareware –
ra khỏi 4 phiếu
Tiêu đề: Telegram Desktop 1.8.15
Kích thước: 19,8MB
Yêu cầu:
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 10/10/2019
Nhà phát hành: Telegram Messenger LLP
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Cài đặt

người sử dụng 8.451 UpdateStar có Telegram Desktop cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Telegram Messenger LLP
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản